nieuws

AFM vraagt consument om hulp bij ontwikkeling DVD

Schade

De AFM heeft voor de ontwikkeling van het standaard dienstverleningsdocument (DVD) de hulp ingeschakeld van consumenten. Via de niet-zakelijke nieuwsbrief roept de toezichthouder hen op om deel te nemen aan een testpoll met een paar vragen die de richting bepalen waaraan een DVD zou moeten voldoen.

AFM vraagt consument om hulp bij ontwikkeling DVD

Op dit moment ontwikkelt de AFM het DVD tot een standaarddocument dat vanaf 1 juli 2013 voor alle financieel dienstverleners moet gaan gelden. In de poll, die nog tot 4 januari open staat,  vraagt de toezichthouder welke informatie de consument denkt aan te treffen in het DVD. Ook worden twee voorbeelden van een inleidende tekst voorgelegd waarbij de deelnemers aan de poll hun voorkeur kunnen aangeven.
In een nieuwsbrief aan de zakelijke doelgroep gaf de AFM onlangs aan de naleving van een aantal normen die (ook) gelden voor aanbieders actief te gaan contrleren. Zo zijn aanbieders vanaf 1 januari verplicht om een vormvrij DVD ter beschikking te stellen aan hun klanten. Ook moeten banken en verzekeraars de productkosten en de advies- en distributiekosten apart van elkaar benoemen op de factuur die zij in rekening brengen bij de klant. Ook voor aanbieders geldt dat zij de advies- en distributiekosten maximaal twee jaar kunnen spreiden, willen zij niet te maken krijgen met de vergunningplicht voor het aanbieden van consumptief krediet.

Reageer op dit artikel