nieuws

Zorgverzekeraars willen EU-consultatie restitutiepolis

Schade

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) zegt verheugd te zijn over het terugdraaien van de kabinetsplannen voor de invoering van een inkomensafhankelijke zorgpremie. Wel blijft ZN vraagtekens zetten bij de houdbaarheid in Europees perspectief van de voorgenomen afschaffing van de restitutiepolis.

Zorgverzekeraars willen EU-consultatie restitutiepolis

De koepel van zorgverzekeraars uitte eerder al ernstige twijfels bij het inkomensafhankelijk maken van de zorgpremie, zoals aanvankelijk was opgenomen in het regeerakkoord. Dit plan, waarbij nog maar 15% van de premie zou worden geïnd door de zorgverzekeraar, verhield zich naar de mening van ZN niet met het publiek-private karakter van het Nederlandse zorgstelsel. Ook waarschuwde de koepel voor eventuele beperking van de concurrentie tussen zorgverzekeraars die door dit voornemen zou kunnen ontstaan.
De zorgverzekeraars vragen zich nog wel ernstig af of de voorgenomen afschaffing van de restitutiepolis zich wel verdraagt met de uitgangspunten van het Nederlandse zorgstelsel: een private verzekering onder publieke randvoorwaarden. Zij vinden een consultatie van de Europese Commissie door het kabinet noodzakelijk om hierover (zoveel mogelijk) zekerheid te verkrijgen.

Reageer op dit artikel