nieuws

Zorgverzekeraars betalen sneller uit

Schade

Consumenten die in het afgelopen jaar zorgkosten claimden bij hun zorgverzekeraar geven hun ziektekostenverzekeraar gemiddeld een 7,69 voor klanttevredenheid. Maar liefs 80% van hen geeft aan de geclaimde bedragen ‘snel’ te hebben ontvangen. In 2011 was dit percentage nog maar 67%.

Zorgverzekeraars betalen sneller uit

Het zijn enkele conclusies uit het jongste klanttevredenheidsonderzoek onder zorgverzekeraars, dat jaarlijks door Gfk wordt uitgevoerd in opdracht van het Verbond van Verzekeraars. Het rapportcijfer dat claimende klanten aan hun zorgverzekeraar geven is in 2012 een fractie afgenomen ten opzichte vaneen jaar eerder toen de gemiddelde score nog 7,74 was. In totaal namen ruim 8.147 klanten van 14 zorgverzekeraars deel aan het onderzoek. De scores per maatschappij lopen uiteen van een 8,3 (DVZ) en een 8,1 (Pro Life) tot een laagste score van 7,4 voor Zilveren Kruis Achmea.
Van de respondenten voelt 83% zich eerlijk en klantvriendelijk behandeld, 68% meent dat de verzekeraar de klant ‘belangrijk’ vindt, tegen 70% in 2011. Ook de telefonische communicatie scoort goed: 80% had het gevoel gewaardeerd te worden en 83% kreeg snel iemand aan de lijn. De schriftelijke communicatie werd evenals in 2011 door 87% als begrijpelijk ervaren.

Reageer op dit artikel