nieuws

Verbond: “Grotere brandschade door nieuwe bouwbesluit”

Schade

Het nieuwe bouwbesluit dat per 1 april 2012 is ingevoerd vergroot de kans op latere branddetectie en daarmee grotere schade. Het Verbond van Verzekeraars waarschuwt hiervoor in een circulaire die de brancheorganisatie heeft verstuurd aan de brandverzekeraars die bij haar zijn aangesloten. Het Verbond heeft samen met Brandweer Nederland en brandveiligheidsvereniging VEBON een gedifferentieerd systeem ontwikkeld waarmee brandmeldingen alsnog tijdig kunnen worden doorgegeven aan de brandweer.

Verbond: “Grotere brandschade door nieuwe bouwbesluit”

Het nieuwe Bouwbesluit gaat ervanuit dat gebouwen, vluchtwegen en veiligheidsconstructies dusdanig zijn dat mensen tijdig het pand kunnen verlaten, zonder hulp van de brandweer. Tot voor kort gold altijd een verplichte doormelding van een brand aan de Regionale Alarm Centrale (RAC) van de brandweer. Het schrappen van die verplichting heeft betrekking op 15.000 tot 17.000 van de 25.000 bedrijven en instellingen in Nederland die nu een aansluiting hebben bij een RAC. Alleen instellingen waar mensen verblijven die bij brand hulp nodig hebben bij het verlaten van het pand, behouden hun verplichte aansluiting.
De brandweer denkt dat het aantal loze meldingen door het goeddeels schrappen van de verplichte branddoormelding afneemt; het verbond vreest echter een toenemende schadelast door een te late signalering van de brand. Samen met Brandweer Nederland en VEBON is daarom vorige week een protocol gepresenteerd waarmee bedrijven via een particuliere alarmcentrale (PAC) toch nog tijdig een brand kunnen doorgeven aan een RAC. Controle door de PAC moet ook in die situaties het aantal loze meldingen terugdringen.

Reageer op dit artikel