nieuws

Strijd om inkomensafhankelijke premie nog niet gestreden

Schade

Met een slag om de arm zegt André Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, dat het voornemen van VVD en PvdA om zorgpremies inkomensafhankelijk te maken, mogelijk strijdig is met EU-regels. Deze stelling baseert hij op de ervaringen die zijn opgedaan bij de stelselherziening in de zorg in 2006.

Strijd om inkomensafhankelijke premie nog niet gestreden

Rouvoet wijst erop dat zorgverzekeraars private ondernemers zijn. Omdat in de plannen van VVD en PvdA hun inkomsten voor 85 % zullen bestaan uit belastinggeld, kan dat door Brussel gezien worden als staatssteun. Daarbij haast hij zich te zeggen dat hij daarmee niet zegt ‘dat het zo is, maar ik heb gerede twijfels’. In 2006 waren er bij de stelselherziening ook al twijfels of de afspraken wel in overeenstemming waren met EU-regels. Brussel ging toen morrend akkoord met het plan om 50 % van de zorgkosten uit belastinggeld te financieren. De Europese Commissie heeft nog geen actie ondernomen op het voornemen van VVD en PvdA.
Uit een nadere toelichting van het Centraal Planbureau op de koopkrachteffecten blijkt dat een huishouden met tweeverdieners die allebei twee keer modaal verdienen, in 2017 maximaal 6500 per jaar verliest door de inkomensafhankelijke zorgpremie. Huishoudens met een hoog inkomen dat ongelijk verdeeld is tussen de partners, hebben minder last van de inkomensafhankelijke zorgpremie. Dan is de achteruitgang 1000 tot 1500 per persoon. Tweeverdieners van wie de ene partner modaal (33.000) verdient en de ander minder dan modaal, gaan er per huishouden tot 1000 per jaar op vooruit.
Dinsdag moet duidelijk zijn of VVD en PvdA zich iets hebben aangetrokken van de kritiek en de plannen rond de inkomensafhankelijke zorgpremie worden bijgesteld. Zo niet, dan kan de hulp van Europa nog ingeroepen worden.

Reageer op dit artikel