nieuws

Hoger inkomen levert 8 extra levensjaren op

Schade

Mannen met een hoog inkomen leven gemiddeld 8 jaar langer dan seksegenoten met een gering salaris. Bij vrouwen is dit verschil bijna 7 jaar. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Hoger inkomen levert 8 extra levensjaren op

Vorig jaar bedroeg de gemiddelde levensverwachting voor mannen 79,2 jaar. Mannen uit de laagste inkomensgroep werden gemiddeld 74,4 jaar oud, terwijl mannen met een hoog inkomen grosso modo 82,5 jaar oud werden.
Ook het aantal als gezond ervaren levensjaren neemt evenredig toe naarmate mensen in een hogere inkomensklasse vallen. Mannen met de laagste inkomens hebben gemiddeld 53,4 levensjaren met een als goed ervaren gezondheid. Grootverdieners genieten naar eigen zeggen gemiddeld 71,1 jaar van een goede gezondheid. Ook bij vrouwen is het verschil in gezond ervaren levensjaren 18 jaar.  Gemeten naar de geestelijke gezondheid komen welgestelde mannen en vrouwen respectievelijk 16 en 14 jaar langer het leven zonder kopzorgen door.

Reageer op dit artikel