nieuws

Groen licht voor overname OVO door Achmea

Schade

De buitengewone algemene ledenvergadering van OVO is akkoord gegaan met de overname van de activiteiten van de gespecialiseerde schadeverzekeraar (aansprakelijkheid en fraude) door Achmea.

Groen licht voor overname OVO door Achmea

OVO zal per 1 januari worden geïntegreerd in de divisie Schade & Inkomen van Achmea. De circa twintig medewerkers van OVO, nu nog werkzaam in Leidschendam, gaan mee over naar de nieuwe eigenaar en krijgen Leiden als nieuwe standplaats. Na de overgang wordt het eigen vermogen van OVO plus de koopsom aan de leden uitgekeerd.
Krimpende marktomstandigheden en toegenomen prijsdruk waren voor OVO aanleiding om op zoek te gaan naar een nieuwe aandeelhouder. “De laatste jaren nemen de collectieve aanbestedingen en andere samenwerkingsverbanden bij overheden toe. En in aanbestedingen worden steeds vaker onhaalbare eisen gesteld aan een relatief kleine verzekeraar als OVO”, aldus OVO-directeur Ajit Khan.
Voor OVO betekent deze stap dat zij haar leden -provincies, gemeenten, waterschappen en politieregio’s – zekerheid biedt voor de lange termijn. OVO ziet in Achmea een natuurlijke partner om de continuïteit en de kwaliteit van dienstverlening te waarborgen. Doorslaggevend voor OVO waren Achmea’s coöperatieve achtergrond, de focus op duurzaamheid alsmede de visie en expertise op dit specifieke vakterrein. Achmea heeft met haar merk Centraal Beheer Achmea al een sterke positie in de overheidsmarkt. Desalniettemin zag de Nederlandse mededingingsautoriteit hierin geen aanleiding de transactie tegen te houden. Mede dankzij de specifieke knowhow van de OVO-medewerkers verwacht Achmea haar dienstverlening verder uit te kunnen bouwen.
Na de integratie van OVO in de divisie Schade & Inkomen van Achmea zal het merk OVO op natuurlijke wijze worden ‘uitgefaseerd’. Khan zal de integratie van OVO binnen de Achmea-organisatie als programmamanager begeleiden: “Ik verwacht deze klus binnen een à anderhalf jaar te hebben geklaard”, zegt hij. Wat hij daarna gaat doen is nog onzeker:  “Maar Achmea is een grote organisatie en ik wist toen ik aan dit traject begon dat ik mezelf op een gegeven moment overbodig zou maken”, aldus Khan. De overdracht van de OVO-portefeuille is nog onder voorbehoud van goedkeuring door De Nederlandsche Bank.

Reageer op dit artikel