nieuws

Even schrikken!

Schade

Het was wel even schrikken voor heel Nederland, dat de nieuwe regering de zorgpremie vrijwel volledig inkomensafhankelijk gaat maken. Een nivelleringsoperatie die zijn weerga niet kent, kopte De Telegraaf. En in alle media ruime aandacht voor de oneerlijke inkomenseffecten die dit bij de verschillende bevolkingsgroepen teweeg zal brengen.

Even schrikken!

Er was echter maar weinig aandacht voor de gevolgen die deze maatregel gaat brengen voor het zorgverzekeringsstelsel. Een stelsel dat in 2006 van start is gegaan (na overigens decennia van heftige discussies) en waar vriend en vijand het erover eens waren dat dit stelsel inmiddels adequaat werkt en dat het van jaar tot jaar verder verbetert.

Concurrentie
Met name het private karakter binnen publieke kaders blijkt tot veel goeds in staat. Door de concurrentie tussen verzekeraars blijft de premie scherp, is de dienstverlening van de zorgverzekeraars goed en is de inkoop van zorg een goed instrument om de zorgkosten niet al te hard te laten stijgen.

Dit alles wordt in één klap overboord gezet. Met een lage nominale premie is de concurrentie op de premie vrijwel weg en wordt de prikkel om scherp in te kopen sterk verminderd!

Eigen risico
En dan het inkomensafhankelijk eigen risico: niemand weet hoe dit uit te uitvoeren. Zorgverzekeraars willen ver weg blijven van de inkomensgegevens van hun klanten. Die vertrouwelijke gegevens willen wij helemaal niet kennen. Maar als je die niet kent, kun je zo’n systeem niet uitvoeren. Dus? …

Kortom, naast de verontwaardiging van Nederland over de inkomenspolitiek van het nieuwe kabinet, hoort ook een verontwaardiging over het om zeep helpen van een zorgverzekeringsstelsel dat zich goed aan het ontwikkelen was.

Jammer voor al diegenen die zich al die jaren hebben ingezet voor het zorgstelsel; artsen, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en ook verzekeringsadviseurs.

En ik noem met name deze laatste groep want die wordt ook nog met een belangrijk ander vraagstuk geconfronteerd. Hoe moet de financiering van de verzekeringsadviseur voor zorgverzekeringen gaan lopen? Een procentuele provisie over de nieuwe basisverzekeringspremie van circa € 255? Lijkt mij niet kunnen. Dus ook daarvoor moeten wij een oplossing bedenken.

Er is dus veel werk aan de winkel.

Erno Kleijnenberg
ONVZ Zorgverzekeraar

Reageer op dit artikel