nieuws

Zorgverzekeringen: deskundig advies broodnodig

Schade

Het spel is weer begonnen. Nu Prinsjesdag voorbij is en de begroting van VWS bekend, wordt er door alle zorgverzekeraars hard gerekend aan de nieuwe premies voor 2013.

Zorgverzekeringen: deskundig advies broodnodig

Inmiddels zijn in de pers al de eerste verwachtingen met betrekking tot de premie-verhogingen gepubliceerd; een verhoging van € 100,– per persoon werd voorspeld, de minister dacht aan € 20,– maar direct writer DSW heeft de 2013 premie als eerste zorgverzekeraar bekend gemaakt, en bij hen is de stijging € 0 !
De overige zorgverzekeraars inclusief ONVZ volgen binnenkort.  Er is heel veel aandacht en belangstelling voor de zorgpremies.
Duidelijk is dat zorgverzekeringen nu al een forse financiële impact hebben op ieders gezinsbudget en dit zal in de komende jaren alleen maar blijven toenemen.
Voor de verzekeringsadviseurs geldt dat zorgverzekeringen binnen de adviesportefeuille een belangrijke plaats innemen. En niet alleen in financiële zin. De meeste zorgverzekeringen lijken erg op elkaar en vaak wordt (helaas) beweerd dat alleen de prijs het verschil maakt. Maar niets is minder waar. Zelfs voor de basisverzekering zijn er grote verschillen tussen de zorgverzekeraars: de voorschrijvende rol van sommige verzekeraars (dit ziekenhuis wel, die specialist niet etc.) kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat de verzekerde in voorkomende gevallen in de kou komt te staan. Een zeer belangrijk aspect terwijl dit niet in de polisvoorwaarden terug te vinden is en dit van jaar op jaar bij deze sturende zorgverzekeraars kan variëren!
En het is toch wel van belang, als je in gemeente X woont, te weten of jouw zorgverzekeraar de toegang tot het ziekenhuis in die gemeente X wel of niet heeft geblokkeerd.
Als een verzekerde dit weet, kan hij of zij een keuze maken voor een niet gestuurde/vrije keuze polis! Prijsvergelijking alleen is dus onvoldoende.
Dus dit betekent dat de gewone burger advies nodig heeft van een deskundige. En die deskundige is de verzekeringsadviseur.

Bij het daadwerkelijk waarmaken van deze adviesrol bestaat bovendien de kans dat de verzekeringsadviseur weer een rol van betekenis gaat spelen bij zorgverzekeringen. Deze markt is in de laatste jaren steeds vaker gedomineerd door direct writers en prijsvergelijkers. Maar met de huidige ontwikkelingen komt er weer behoefte aan een gedegen advies van een echte deskundige: de onafhankelijke verzekeringsadviseur. En om die rol waar te maken willen wij graag ondersteuning leveren om de verschillen tussen alle aanbiedingen goed in kaart te brengen.

Ik wens nu alvast iedere verzekeringsadviseur veel succes in het nieuwe zorgseizoen.

Reageer op dit artikel