nieuws

VGZ introduceert no-claimkorting op zorgpolis

Schade

Coöperatie VGZ lanceert onder het label Bewuzt een zorgpolis met no-claimkorting en losse zorgopties als fysiotherapie, tandheelkunde of zorg in het buitenland. Als de klant besluit om tijdens het jaar geen gebruik van deze zorgopties te maken, dan geldt hiervoor een no-claim korting op de premie voor het volgende jaar die kan oplopen tot 40%.

VGZ introduceert no-claimkorting op zorgpolis

Volgens Bewuzt is er een groep mensen die het gevoel hebben oververzekerd te zijn. “Deze mensen geven aan geen belangstelling meer te hebben voor brede aanvullende pakketten met onderdelen waar ze geen gebruik van maken.” Ofwel; net als bij VGZ label Blue knagen ze aan het solidariteitsbeginsel. Het zorgproduct van Bewuzt kent naast de verplichte basisverzekering geen aanvullende pakketten, maar zes extra opties voor de zorg die de klant echt nodig denkt te hebben. Bij meerdere opties geldt een stapelkorting. Een verzekerde die bijvoorbeeld kiest voor de optie fysiotherapie en dit gedurende het verzekeringsjaar nodig heeft, krijgt vooraf van de verzekeraar een overzicht van de kosten die aan deze behandeling zijn verbonden. Doordat op de polis een no-claim korting is ingebouwd die ieder jaar verder oploopt, is het aan de verzekerde om de kosten voor zijn behandeling te claimen op de polis of dit uit eigen middelen te bekostigen zodat de no-claim behouden blijft. “Soms is het niet nodig een beroep te doen op de aanvullende verzekering en kan de klant de behandeling zelf betalen. De klant krijgt op deze wijze veel meer regie op z’n verzekering en het verhoogt het kostenbewustzijn”, aldus marketingdirecteur Jan-Luuk de Groot. Periodieke controles bij de tandarts tot een maximum van twee per jaar vallen buiten de no-claim regeling.
Bewuzt heeft naast de zes zorgopties ook vijf opties eigen risico. Hoewel de pakketten al helemaal klaar zijn worden de bijbehorende premies pas volgende maand bekend gemaakt.
 

Reageer op dit artikel