nieuws

Verbond bepleit samenwerking bij preventie

Schade

Het Verbond van Verzekeraars wil met de schadeverzekeringsbranche een grotere rol gaan spelen in het veiligheidsdebat. In zogeheten Safety Deals moeten publieke en private partners gezamenlijke doelstellingen formuleren over uiteenlopende veiligheidsvraagstukken. Het is een van de ideeën in de visie ‘Verzekeraars en veiligheid: vanzelfsprekend!’ die het Verbond bij de aftrap van de Week van de Veiligheid heeft gelanceerd.

Verbond bepleit samenwerking bij preventie

Het Verbond stelt dat er de afgelopen jaren al veel goede initiatieven op het gebied van veiligheid zijn genomen waarbij ook verzekeraars zijn betrokken, maar dat het totaaloverzicht ontbreekt en best practices niet worden uitgewisseld.  Directeur Leo de Boer: “Wij merken dat zelf ook: we duiken op hennep als dat hot is, maar hebben geen langetermijnagendasetting waar we over vijf jaar willen staan.” Het Verbond ziet een duidelijke rol voor verzekeraars weggelegd in het veiligheidsdebat. “Verzekeraars hebben veel kennis en ervaring op het gebied van risicobeheersing, maar beschikken ook over veel data.” Nu beconcurreren schadeverzekeraars elkaar op preventie, onwenselijk in de ogen van het Verbond. “De samenleving is gebaat bij collectieve afspraken over preventie-eisen.”

Reageer op dit artikel