nieuws

Toenemend geklaag bij Ombudsman Zorg

Schade

Het aantal klachten dat binnenkomt bij de Ombudsman Zorgverzekeringen is het eerste halfjaar van 2012 verder toegenomen. Dat heeft de Ombudsman, Reina van Marwijk Kooy, zich onlangs laten ontvallen.

Toenemend geklaag bij Ombudsman Zorg

De toename van het aantal klachten is al meerdere jaren zichtbaar en zal volgens de Ombudsman ook in 2013 doorzetten. Wel is de aard van de klachten sterk aan verandering onderhevig. Met name mondzorg en zorg in het buitenland scoorden dit jaar hoog in de klachtenranglijst. Dat heeft alles te maken met het experiment rond vrije prijzen die op 1 januari van start ging en na druk vanuit de Tweede Kamer net voor het zomerreces weer werd stopgezet. Bij de klachten over vergoeding van zorg in het buitenland spelen kwesties rond het Europees recht spelen een rol. “Zorgverzekeraars doen hun werk niet slecht”, benadrukte Van Marwijk Kooy tijdens het jaarcongres van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). “Veel gaat goed. En op punten maken zorgverzekeraars vorderingen. Zo is bijvoorbeeld het aantal klachten over bejegening afgenomen.” Vorig jaar ontving SKGZ 1.853 klachten, bijna 100 meer dan het jaar ervoor. Het aantal geschillen steeg in 2011 van 495 naar 516.

Reageer op dit artikel