nieuws

‘Schademarkt plust licht in 2013’

Schade

De markt voor schadeverzekeringen zal volgend jaar circa 2% groeien. Baken Adviesgroep spreekt deze verwachting uit aan de hand van een cijfermatige analyse van de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de markt. Het bureau verwacht dat de groei in het particuliere segment sterker zal zijn dan die in de zakelijke markt. De verschuiving van intermediaire distributie naar direct writers en vergelijkingssites zet zich bij bijna alle verzekeringen door.

‘Schademarkt plust licht in 2013’

Baken Adviesgroep verwacht voor het lopende jaar een groei van circa 1%. In de markt voor particuliere schadeverzekeringen verwacht het bureau “een stabiele groei”, voornamelijk door premiestijging. De penetratiegraad van auto-, inboedel- en aansprakelijkheidsverzekeringen is namelijk al jaren bijna 100%.  Vrijwel alle verzekeraars hebben dit jaar echter al hun tarieven voor auto- en opstalverzekeringen verhoogd in reactie op de toegenomen schadelast. Alleen voor rechtsbijstandverzekeringen verwacht Baken Adviesgroep in 2013 een grotere afzet van nieuwe polissen.
De zakelijke markt zit dit jaar in een lichte krimp vanwege een daling van het aantal bedrijven als gevolg van de economische crisis. Vooral de markten voor brand- en bedrijfsautoverzekeringen hebben hier last van, al verwacht Baken Adviesgroep op dit onderdeel weer een lichte groei in 2013. Die groei wordt deels teniet gedaan door een premiedaling voor brand en aansprakelijkheid dit jaar en voor brand ook in 2013. Binnen het zakelijke segment maken de transportverzekeringen de meeste groei door. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een (verwachte) premiestijging dit en volgend jaar.
Aanvullend onderzoek leert dat bijna 40% van de particulieren op dit moment jaarlijks switcht van autoverzekeraar. Bij de andere verzekeringen ligt het aantal overstappers tussen de 15 en 20%.  Ook constateert Baken Adviesgroep bij schadeverzekeringen een verdere afname van distributie via het intermediair ten gunste van het directe kanaal en vergelijkingssites. Bij opstalverzekeringen houden tussenpersonen hun positie vast. De onderzoekers verklaren dit uit de rol die het intermediair heeft bij het bepalen van de herbouwwaarde.

Reageer op dit artikel