nieuws

Private verzekeringsoplossing voor overstromingsrisico

Schade

Het Verbond van Verzekeraars heeft in 2012 voor dertien beleidsterreinen factsheets gemaakt.

Op pagina 11 komt het thema ‘private verzekeringsoplossing voor overstromingsrisico’ aan bod. 

Reageer op dit artikel