nieuws

CPB kritisch over inkomensafhankelijke zorgpremie

Schade

De ziektekostenpremie zal met ingang van 2014 vrijwel geheel worden gefiscaliseerd, zo hebben VVD en PvdA in het regeerakkoord vastgelegd. De gemiddelde nominale jaarpremie gaat omlaag van € 1.280 naar € 255; daartegenover staat een verhoging van de inkomensafhankelijke zorgpremie van 7,1% (voor werknemers) naar 11,1%. Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht veel negatieve effecten van deze maatregel.

CPB kritisch over inkomensafhankelijke zorgpremie

“Voor verzekeraars betekent het dat 85% van hun inkomsten afkomstig zal zijn van inkomensafhankelijke premies, feitelijk zijn dat belastingen. Slechts 15% innen ze zelf bij verzekerden”, aldus het CPB. Rondpompen van geld middels de af te schaffen zorgtoeslag is dan niet meer nodig, maar er zijn diverse nadelen, waarschuwt het rekeninstituut. “De operatie heeft per saldo een negatief effect op het arbeidsaanbod. Door de nieuwe premiestelling houden mensen van een dag extra werken netto niet zo veel meer over als voorheen.”
Verder wordt het zorgverzekeringsstelsel van 2006 uitgehold, vindt het CPB: “Het beperkt de ruimte voor verzekeraars om zich te profileren met een lage premie en daarmee belemmert het de concurrentie tussen verzekeraars.” Als gevolg daarvan zal ook de noodzaak afnemen om scherp zorg in te kopen bij de zorgaanbieders.
Het CPB ziet ook een politiek risico voor private verzekeraars, die sterker afhankelijk worden van belastinggeld. “Investeren in goede zorg op lange termijn wordt riskanter als volledige nationalisatie op de loer ligt.”
Door de minder transparante premiestelling zal verder het kostenbewustzijn bij burgers afnemen: “Van een maandpremie van ongeveer € 20 per maand gaat eerder het signaal uit dat de zorg vrijwel niets kost.”

Reageer op dit artikel