nieuws

Grotere schade door overstromingen

Schade

De potentiële schade door overstromingen in Nederland in de 20e eeuw is grofweg zes keer groter geworden. In de 21e eeuw zal dit risico mogelijk nog verdubbelen. Dat komt doordat er steeds meer mensen wonen in gebieden waar veel water kan komen bij een dijkdoorbraak. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Hans de Moel die onderzocht in hoeverre het mogelijk is om het overstromingsrisico betrouwbaar in te schatten. De Moel promoveerde 20 september 2012 aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Reageer op dit artikel