nieuws

Nalatigheid assurantieadviseur kost Rabobank ruim een ton

Schade

Rabobank De Kempen West is in haar hoedanigheid als assurantieadviseur door de rechtbank Breda veroordeeld tot het betalen van ruim € 107.000 aan een varkensfokkerij en -mesterij uit het Brabantse Middelbeers. De bank verzuimde verzekeraar Achmea adequaat op de hoogte te stellen over het aanwezige klimaatbesturingssysteem bij de varkensfokker. De boer claimde daardoor in 2009 vruchtenloos een vorstschade aan de installatie.  

Nalatigheid assurantieadviseur kost Rabobank ruim een ton

De boer had in de procedure zowel Rabobank als de aan haar gelieerde verzekeraar Achmea gedaagd. In 2006 had de agrariër via de bank een Bedrijven Compact Polis afgesloten met een dekking tegen vorstschade. Waar in de polisvoorwaarden staat dat vorstschade "het gevolg moet zijn van een plotseling en onvoorzien technisch mankement aan de ketelinstallatie of de warmtekracht-installatie of het uitvallen van de elektriciteitsvoorziening", verzuimde de adviseur aan Achmea te melden dat de boer geen gebruik maakt van voornoemde installaties maar ventilatie en warmte regelt met een klimaatbesturingsstyeem op basis van grondwater.
Nadat dat systeem begin januari 2009 bevriest, claimt de boer de herstelkosten van € 107.480 bij Achmea. De verzekeraar wijst de claim af omdat de vorstschade niet is opgetreden door een probleem aan de installatie zelf maar aan de software. De rechtsbijstandverzekeraar van de boer betwist die visie maar Achmea houdt vast aan haar afwijzing. In het verweer bij de rechtbank stelt Achmea nooit te hebben geweten dat de boer zijn klimaatbesturingssysteem onder de vorstdekking wilde laten vallen. Anders had de verzekeraar de dekking ook niet geaccepteerd. "Dit omdat het risico van vorst bij dit soort installaties juist zo groot is", aldus Achmea.
De rechtbank Breda geeft in haar uitspraak de verzekeraar gelijk. Minder mild is de rechtbank voor tussenpersoon Rabobank. Het was "zonneklaar" dat de boer een verzekering wilde afsluiten tegen vorstschade aan zijn installatie. De bank "heeft verzuimd om de verzekeringsmaatschappij op de hoogte te stellen van relevante informatie. De conclusie is dat Rabobank zich niet heeft gedragen zoals een redelijk bekwaam redelijk handelend assurantietussenpersoon had behoren te doen." De bank moet de herstelkosten van de installatie vermeerderd met de proceskosten voor deze procedure betalen.

Reageer op dit artikel