nieuws

Reaal moet bonusprovisie ook uitkeren bij krimp

Schade

Verzekeraar Reaal moet een assurantietussenpersoon met een krimpende portefeuille toch zijn portefeuillebonus uitkeren. Dat heeft het Hof Amsterdam bepaald. Reaal stelde zich op het standpunt dat er alleen recht bestaat op een omzetbonus wanneer er groei is gerealiseerd door de tussenpersoon.

Reaal moet bonusprovisie ook uitkeren bij krimp

In de zaak (LJN BX0879) gaat het om de bonusregeling schadeverzekeringen Reaal 2008. Daarin wordt kantoren een groeibonus en een portefeuillebonus in het vooruitzicht gesteld. De groeibonus is een percentage van het netto groeibedrag. Kantoren met een portefeuille groter dan € 100.000 krijgen over de omvang daarvan de portefeuillebonus van 3% uitgekeerd.
In de bijbehorende tabel is dat als volgt opgenomen: bij een nettogroei van 0-2% ontvangt het intermediair 0% groeibonus en 3% portefeuillebonus, bij een nettogroei van 2-5% krijgt het 6% groeibonus en 3% portefeuillebonus.
In 2008 is de omvang van de verzekeringsportefeuille van de tussenpersoon met een kleine € 7.000 teruggelopen. De omvang bedraagt nog een kleine twee ton. Een groeibonus zit er dus niet in, maar volgens Reaal kan de tussenpersoon ook geen aanspraak maken op de portefeuillebonus. Uit de tabel volgt volgens Reaal, dat daarvoor altijd sprake moet zijn van een groei, desnoods van 0,01%. Het Hof is dat niet met Reaal eens. “Dat bedoeld is met 0-2% dat er tenminste sprake is van enige groei kan daarin zonder toelichting niet worden gelezen. Letterlijk genomen is bij 0% geen sprake van groei." 
Reaal wijst tot slot op de ratio van de regeling. Verzekeraars betalen immers een bonusprovisie als extra prikkel om de portefeuille te doen groeien. Het Hof: “Uit het door Reaal zelf opsplitsen van de bonusregeling mocht de tussenpersoon begrijpen dat de ratio van de overeenkomst is dat zowel voor het groeien van de portefeuille als voor het beheren en in stand houden van een aanzienlijke portefeuille een bonus mogelijk is.”

Reageer op dit artikel