nieuws

Polis DAS ontbonden na weigeren rechtsbijstand

Schade

Het onvoldoende motiveren van het niet in behandeling nemen van een verzoek om rechtshulp, is grond voor ontbinding van een rechtsbijstandverzekering en terugbetaling van de premies. Die uitspraak heeft een kantonrechter in Leeuwarden vorige maand gedaan in een zaak tegen DAS.

Polis DAS ontbonden na weigeren rechtsbijstand

De civiele procedure was aangespannen door DAS zelf. Die wilde een polishouder in de regio Sneek, die in 2007 een particuliere rechtsbijstandverzekering bij DAS sloot, via een gerechtsdeurwaarder alsnog tot betaling van de laatste jaarpremie (€ 290) dwingen.
De vrouw stelt echter met betalen te zijn gestopt, omdat tot twee keer toe een verzoek om rechtsbijstand door DAS is afgewezen. In het voorjaar van 2011 had ze nog wel € 380 en € 277 betaald, volgens haar zeggen met de belofte dan alsnog rechtshulp te krijgen. Van die belofte kwam echter niets, waardoor de verzekeringnemer ook die bedragen nog terugvordert.
De Friese kantonrechter zegt het verweer van de polishouder te begrijpen als een beroep op ontbinding van de overeenkomst op grond van tekortkomingen aan de zijde van DAS. En de rechter vindt dat dit beroep op ontbinding slaagt en dat de betaalde premies moeten worden terugbetaald. De motivatie van DAS is onvoldoende: "Uit de enkele, algemene stelling dat haar juristen een verzoek om rechtshulp beoordelen, kan niet worden afgeleid dat DAS de ingediende verzoeken niet in behandeling hoefde te nemen."

Reageer op dit artikel