nieuws

Lagere rekenrente raakt pensioenpremie ASR

Schade

ASR heeft de rekenrente voor nieuw te sluiten collectieve pensioenverzekeringen aangepast van 3% naar 2,5%. Klanten zullen om die reden meer premie moeten gaan betalen om hetzelfde pensioenkapitaal op te bouwen. Om de pijn te verzachten heeft ASR tegelijkertijd enkele kostenposten verlaagd.

Lagere rekenrente raakt pensioenpremie ASR

"De rentestanden op de kapitaalmarkt zijn historisch laag", zo motiveert ASR de stap. "Om klanten ook in de toekomst op een verantwoorde manier garanties te kunnen geven, past ASR de rekenrente in haar tarieven aan van 3% naar 2,5%." De wijziging geldt zowel voor premiepensioenregelingen als voor uitkeringspensioenregelingen.
"Ter compensatie van de effecten van de aangepaste rekenrente heeft ASR de tarieven voor de Premiepensioenregelingen kritisch tegen het licht gehouden en ten gunste van klanten besloten tot aanpassingen", zo legt directeur Pensioenen Marcel van der Meulen uit. "We realiseren ons dat het verlagen van de rekenrente geen populaire maatregel is, maar vinden het belangrijk onze klanten het juiste perspectief te bieden. Door de tarieven van de premiepensioenregelingen op andere elementen te verbeteren, zijn wij ervan overtuigd dat ons collectieve pensioenproduct nu concurrerender is."
ASR heeft de extra kosten voor termijnbetalingen afgeschaft, de administratiekosten verlaagd en de beheerskosten van de beleggingsfondsen verder teruggebracht. Bovendien is de premie voor de VPA (premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid) verlaagd van 4,25% naar 3,75%.
De aanpassingen zijn van toepassing op offertes die vanaf 16 april worden uitgebracht; bestaande contracten blijven ongewijzigd.

Reageer op dit artikel