nieuws

Verzekeraar zwemschool Benno L. erkent geen polisdekking

Schade

De anonieme verzekeraar van de zwemschool van Benno L. die over de brug komt met een schadevergoeding van negen ton, erkent desondanks geen polisdekking. Volgens advocaat Edgar Mulders van BrensMulders advocaten, die de 64 slachtoffers vertegenwoordigt, beroept de verzekeraar zich onder meer op de opzetclausule.

Verzekeraar zwemschool Benno L. erkent geen polisdekking

De bewuste clausule sluit de aansprakelijkheid uit van een verzekerde voor opzettelijk toegebrachte schade. Het moet dan wel gaan om opzet gericht op gevolg. De verzekeraar en Mulders hebben stevig over de juridische ins en outs van deze clausule gesteggeld. Mulders: "In dit geval gaat die clausule volgens ons niet op. Benno L. heeft toegegeven strafbaar en onrechtmatig gehandeld te hebben, maar heeft tevens aangegeven nooit gewild te hebben dat zijn slachtoffers schade van zijn handelen zouden ondervinden. Het was voor de verzekeraar erg moeilijk geworden om aan te tonen dat er in dit geval sprake was van opzet gericht op gevolg en zo onder de polisdekking uit te komen."
Kennelijk was ook de verzekeraar niet geheel overtuigd van haar gelijk. Anders was het polisgeschil immers wel voor de rechter uitgevochten en was de verzekeraar niet zonder procedure met een bedrag over de brug gekomen. Mulders: "De verzekeraar heeft gekozen voor de hoffelijke weg. Dat voorkomt een procedure in openbare zitting en voorkomt ook dat we per slachtoffer de schade hadden moeten aantonen."
Nu krijgt elk slachtoffer € 14.000. De helft van de ouders heeft reeds met het voorstel ingestemd. Zij zullen ieder afzonderlijk een vaststellingsovereenkomst met de (vooralsnog anonieme) verzekeraar moeten sluiten.

Reageer op dit artikel