nieuws

Schade oud en nieuw lager dankzij overheidsoptreden

Schade

Het Verbond van Verzekeraars ziet een licht dalende trend in de schade als gevolg van de oud- en nieuwviering. Het Verbond schrijft die daling toe aan harder optreden van politie en justitie en preventieve maatregelen in veel gemeenten.

Schade oud en nieuw lager dankzij overheidsoptreden

Volgens de eerste berekeningen komt de schade uit op een bedrag van rond de € 10 mln. Vorig jaar was dat bijna € 12 mln. Het gaat om schade aan opstallen, inboedels en auto's. Gegevens over schade aan bedrijven, overheidseigendom, scholen en letselschade zijn nog niet beschikbaar of niet meegenomen.

Verbondsdirecteur Richard Weurding: "Tien miljoen blijft een fors bedrag met maatschappelijke schade en menselijk leed. Door overheidsoptreden moet de trend verder omlaag kunnen, ook in het belang van verzekerden die samen de premie moeten opbrengen."

Reageer op dit artikel