nieuws

Niet verstuurd aanvraagformulier kost RVS half miljoen

Schade

Een niet verstuurd aanvraagformulier voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering kost RVS veel geld. Een stukadoor moet op last van de rechtbank Arnhem nog tot 2018 een bedrag van meer dan € 35.000 per jaar uitgekeerd krijgen. Risicodrager op de instap-aov is Nationale-Nederlanden. Het inmiddels in NN opgegane RVS is voor de schade aansprakelijk, omdat de RVS-adviseur in 2004 terkortschoot in zijn zorgplicht als assurantietussenpersoon.

Niet verstuurd aanvraagformulier kost RVS half miljoen

De stukadoor kwam april 2004, na advies van een RVS-agent, tot het sluiten van een aov. Het aanvraagformulier werd door RVS echter niet opgestuurd naar beoogd verzekeraar Nationale-Nederlanden, wat drie weken later een kostbare fout bleek, toen de stukadoor van een steiger viel en blijvend ongeschikt raakte voor stukadoorswerk.
Na jaren juridisch getrouwtrek is RVS veroordeeld tot uitbetaling van de misgelopen uitkering uit hoofde van de voorlopige dekking aan de stukadoor. Die dwong begin dit jaar in een kort geding al een voorschot van € 60.000 af. De rechtbank Arnhem zegt nu dat RVS uiteindelijk veertien jaar lang een uitkering van € 35.000 moet betalen, nog te vermeerderen met 3% samengestelde, klimmende rente.
Relevant is bovendien dat uit de uitspraken van rechtbank en gerechtshof blijkt dat de aov wordt beschouwd als een sommenverzekering.

Reageer op dit artikel