nieuws

‘Geen trend bij verzekeraars om niet uit te keren bij schades’

Schade

Minister De Jager (Financiën) heeft niet de indruk dat verzekeraars op grote schaal proberen om niet uit te keren bij schades door eigen onderzoeksbureaus in te schakelen. “Op basis van gegevens van Kifid en de Consumentenbond heb ik tot nu toe niet de indruk dat er sprake is van een trend”, aldus De Jager.

Dit antwoordt hij op Kamervragen van Ewout Irrgang (SP), naar aanleiding van een uitzending van Tros Radar. "Op internetfora circuleren wel meerdere klachten over de afhandeling van schades, onduidelijk is echter in hoeverre deze klachten specifiek betrekking hebben op de inschakeling van onderzoeksbureaus door verzekeraars bij het afhandelen van schade. De komende weken zal ik dit verder onderzoeken."
De Jager is er in principe geen tegenstander van dat een verzekeraar de schadeafhandeling in eigen beheer wil uitvoeren, maar dan moet wel duidelijk aan de klant worden gecommuniceerd welk belang het schadebureau vertegenwoordigt, zodat deze een correcte indruk heeft van de 'onafhankelijkheid' van het onderzoeksbureau. "Het Verbond van Verzekeraars heeft aangegeven in de komende periode de gedragscodes op dit punt nader te bestuderen en daar waar nodig aan te passen en mij daarvan op de hoogte te houden. Het is ook van belang dat consumenten met een klacht duidelijk worden gewezen op de mogelijkheden de klacht voor te leggen aan het Kifid. Ik zal de verzekeraars daar ook op aanspreken", aldus De Jager. 
Ten slotte zei hij het belangrijk te vinden dat verzekeraars klanten wijzen op de mogelijkheid om een eigen schade-expert in te schakelen. Ook hierover zal de minister de komende weken in gesprek gaan met het Verbond.

Reageer op dit artikel