nieuws

Allianz trekt aan kortste eind bij Rotterdamse rechter

Schade

De rechtbank in Rotterdam heeft verzekeraar Allianz veroordeeld tot terugbetaling van bijna € 25.000 ten onrechte ingehouden ‘eigen risico’ plus rente en kosten aan een door diefstal getroffen transportbedrijf. Het eigen risico was door Allianz in rekening gebracht, omdat een bij de diefstal betrokken trekker weliswaar afdoende was beveiligd, maar het hier geen BV3-beveiligingssysteem betrof.

Allianz trekt aan kortste eind bij Rotterdamse rechter

De zaak ging over een diefstal, in september vorig jaar, van een trekker met oplegger vol computerapparatuur, van het terrein van de transportondernemer. De dieven hebben eerst geprobeerd de oorspronkelijk aan elkaar gekoppelde vrachtwagencombinatie te stelen, maar dat lukte niet, omdat ze de beveiliging van de trekker niet onklaar konden maken. Vervolgens hebben ze met behulp van een andere trekker (die wel was voorzien van een voorgeschreven BV3-beveiligingssysteem, maar waarmee de dieven wél raad wisten!) de combinatie met geweld losgetrokken, hebben de oplegger aan de andere trekker gehangen en zijn er met de buit vandoor gegaan.
Volgens Allianz had het transportbedrijf roekeloos gehandeld, door niet alle trekkers volgens de voorschriften te beveiligen. De rechter zag het echter anders: de beveiliging van de oorspronkelijk aan de oplegger gekoppelde trekker was "minstens zo goed" als de voorgeschreven BV3-beveiliging. Er is dus geen sprake geweest van roekeloosheid van de zijde van het transportbedrijf en het eigen risico is ten onrechte door Allianz van de schade-uitkering afgetrokken.

Reageer op dit artikel