nieuws

Volmachten krijgen vergoeding voor Unigarant-overvoer

Schade

Volmachtbedrijven die hun Unigarant-portefeuille bij nieuwe risicodragers moeten onderbrengen, krijgen vergoedingen voor de onkosten die zij voor deze omzetting moeten maken. Die vergoeding komt niet van Unigarant, die stelt de volmachtovereenkomst tijdig en correct te hebben opgezegd. Het zijn de overnemende verzekeraars die de onkosten deels voor hun rekening nemen.

Volmachten krijgen vergoeding voor Unigarant-overvoer

Een substantieel aantal volmachtportefeuilles wordt overgenomen door London: zeker zeven huisvolmachten en die van serviceproviders als Voogd & Voogd, VKG en VCN. "Als sluitstuk van dat traject zijn wij inderdaad een tegemoetkoming in de kosten overeengekomen", zegt Thom Mallant namens de Allianz-dochter. "Die tegemoetkoming is gerelateerd aan het aantal polissen en afhankelijk van de wijze waarop de volmacht de omzetting doet, bijvoorbeeld ineens of geleidelijk per premievervaldatum", legt hij nader uit.
Volgens NVGA-voorzitter Michael de Nijs zijn de tegemoetkomingen getoetst bij toezichthouder AFM, in de wetenschap dat andersoortige gelden dan tekencommissies binnen het volmachtkanaal na 1 januari 2012 niet meer mogelijk zijn. "De vergoeding moet direct gerelateerd zijn aan de conversie, in verhouding staan tot de werkzaamheden en vastgelegd in een overeenkomst, zodat het achteraf toetsbaar is voor de AFM. Het mag geen overvoerbonus zijn", zo schetst hij de voorwaarden.
Om mogelijke problemen te voorkomen, had Arie van den Berg, directeur van Heinenoord Assuradeuren én bestuurslid van de NVGA, liever gezien dat Unigarant de onkosten had vergoed. "Zij hebben ervoor gekozen de volmacht vaarwel te zeggen en zadelen daarmee een flink aantal volmachtkantoren met extra werk op", is zijn redenatie. Unigarant heeft zulke verzoeken echter afgewezen.

Reageer op dit artikel