nieuws

‘Tussenpersoon wijst verzekerde zelden op recht eigen expert’

Schade

Volgens contra-expert Martin de Zwart van Krantz & Polak Resolve is in minder dan 1% van de schadegevallen een assurantieadviseur betrokken bij de daadwerkelijke schaderegeling en wijst niet meer dan 5% van de tussenpersonen de verzekerde op de mogelijkheid van een eigen expert. In een open brief aan de branche draagt hij oplossingen aan voor het “schrikbarend toenemende” aantal arbitragezaken en klachten bij het Kifid over schaderegeling.

‘Tussenpersoon wijst verzekerde zelden op recht eigen expert’

In zijn brief reageert Zwart op de uitzending van Tros Radar, begin deze maand, over belangenverstrengeling tussen verzekeraars en de door hen ingeschakelde onderzoeks- en expertisebureaus. De oplossing voor de problematiek is simpel volgens De Zwart. Verzekerden moeten er altijd op worden gewezen dat zij het recht hebben van een eigen expert. Die expertisekosten moeten worden vergoed en ook bij toedrachtonderzoek moet de verzekerde het recht krijgen een eigen deskundige in te schakelen voor rekening van de verzekeraar.
Aan argumenten van verzekeraars dat de kosten dan te hoog worden, heeft De Zwart geen boodschap: "Dat is natuurlijk onzin, want de verzekerde betaalt daar momenteel al premie voor."
De Zwart roept de brancheverenigingen van verzekeringsadviseurs op hun leden erop te wijzen verzekerden vaker te adviseren een eigen expert in te schakelen, "omdat dit nu niet, of bijna niet, gebeurt". Naar de redenen daarvoor is het gissen. "Er wordt gefluisterd dat veel assurantiekantoren bang zijn dat hun schadelast te hoog wordt en de assuradeur dan van ze af wil", oppert Zwart. "Ook hebben we wel gehoord dat ze er weinig aan doen omdat er niets mee verdiend kan worden."

Reageer op dit artikel