nieuws

London neemt deel volmachtportefeuille Unigarant over

Schade

London Verzekeringen neemt van meerdere volmachtbedrijven de Unigarant-portefeuille over. Zo hebben de twee grootste volmachtpartners van Unigarant, Voogd & Voogd en VKG, onderdak gevonden bij London, die jarenlang de voornaamste herverzekeraar was op de volmachtportefeuille van Unigarant en de daarin ondergebrachte risico’s derhalve goed kent.

London neemt deel volmachtportefeuille Unigarant over

Unigarant gaat zich in het volmachtkanaal beperken tot kantoren die zich specifiek richten op de niches reis en recreatie én een positief rendement laten zien. Alle overige volmachten worden per 1 januari 2012 beëindigd. De betreffende volmachtbedrijven zoeken naar nieuwe risicodragers voor de portefeuilles, die gezamenlijk naar schatting € 50 mln tot € 60 mln groot zijn.
Voogd & Voogd, met € 10 mln premie de grootste volmachtpartner waar Unigarant afscheid van neemt, heeft bij London onderdak gevonden. Dat gaat in grote lijnen tegen dezelfde condities; een zogeheten ‘best-of-clausule’ is van toepassing. London neemt tevens de 40.000 polissen tellende Unigarant-portefeuille van VKG over. Het gaat hier om € 5,5 mln premie, waarvan tweederde in de branche Benzine valt. De VKG-posten worden de komende drie jaren gefaseerd overgezet naar de voorwaarden en premies van London; in 2012 worden schades nog afgehandeld conform de Unigarant-voorwaarden.
Nedasco (een kleine € 3 mln premie) zegt een oplossing te hebben gevonden met volledig behoud van de huidige Unigarant-voorwaarden en premies. De risicodrager is nog niet bekendgemaakt, maar betreft níet London. Melching Assuradeuren (€ 4 mln tot € 5 mln premie) heeft bij meerdere risicodragers een alternatief gevonden; London is ook daar niet bij. VCN (€ 0,6 mln jaarpremie) heeft wel een transfer naar London geregeld.

Reageer op dit artikel