nieuws

Avéro handhaaft premieafhankelijke provisie op zorgpolissen

Schade

Avéro Achmea heeft de percentages bekendgemaakt voor de provisie die assurantiekantoren volgend jaar kunnen verdienen op het sluiten van zorgverzekeringen. Opmerkelijk, aangezien eerder commotie was ontstaan over het besluit van de Achmea-dochter om per 2012 te stoppen met provisies op zorgpolissen die afhankelijk zijn van de hoogte van de premie.

Avéro handhaaft premieafhankelijke provisie op zorgpolissen

Avéro zou als beloningsvorm overgaan op vaste bedragen per polis. Adfiz bestempelde dat besluit tot nominalisering van de provisie als 'onbetrouwbaar' en eiste dat het zou worden teruggedraaid. Avéro blijkt nu "om administratieve redenen" in 2012 nog provisie als percentage van de premie te gaan uitkeren. Avéro zegt in een reactie wel degelijk vast te houden aan nominalisatie van de beloning voor zorgpolissen. "Het nominale bedrag wordt door ons echter herleid als een percentage van de premie."
Assurantiekantoren krijgen voor het sluiten van individuele basisverzekeringen van Avéro volgend jaar 3,04% provisie en 2,03% bij collectiviteiten. Individuele aanvullende polissen leveren een doorlopende provisie op van 7,15% en een afsluitprovisie van 2,38%, tegen respectievelijk 4,77%  en 2,38% bij collectiviteiten. Het meest lucratief is de doorlopende provisie voor een individuele aanvullende tandartsverzekering: 9,71%; een collectiviteit levert hier 4,85% op. Deze percentages liggen in lijn met de huidige Avéro-provisies voor ziektekostenverzekeringen; er is een indexatie van 2% op toegepast.
De provisies van VGZ zijn in 2012 wel vaste bedragen: € 22,16 per polis, zowel individueel en collectief als basis en aanvullend.

Reageer op dit artikel