nieuws

Adfiz vindt provisiebeleid Avéro onzorgvuldig

Schade

Adfiz is niet tevreden met wijze waarop Avéro Achmea de provisie op ziektekostenverzekeringen heeft genominaliseerd. “Hoewel Avéro in gesprek met ons heeft toegegeven dat de onderbouwing van haar keuze niet correct is, houdt zij vast aan de nominalisering van de provisie op zorgverzekeringen.”

Adfiz vindt provisiebeleid Avéro onzorgvuldig

De intermediairvereniging heeft Avéro na de aankondiging van de provisiewijziging in oktober naar eigen zeggen "indringend aangesproken op het feit dat de aangevoerde argumenten niet overeen kwamen met de werkelijkheid". "Daarnaast vindt Adfiz het onzorgvuldig om eerst een plafond te benoemen en pas daarna te beoordelen of dat plafond passend is." Avéro zou hebben toegegeven dat de provisie-ingreep niet is gedaan vanwege de grote politieke en maatschappelijk druk op provisie als beloningsvorm en inducementregelgeving van de AFM, zoals eerst werd gesteld. "Avéro stelt nu echter met deze maatregel te willen voorkomen dat bij de zorgverzekering de beloning van het intermediair in onredelijke verhouding komt te staan tot de geleverde werkzaamheden." Adfiz denkt echter niet dat de beloning buitensporig wordt door de premiestijgingen. "De verhoging van de beloning van het intermediair is eerder marginaal te noemen met provisiepercentages van zo'n 2% tot 3%. Bovendien is het algemene beeld dat de provisie op zorgverzekeringen op dit moment niet kostendekkend is."
Avéro bekijkt pas komend jaar of de nu vastgestelde beloning redelijk is; Adfiz is uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. "Wij zijn zeer benieuwd of uit die onderbouwing zal blijken dat het provisieplafond kostendekkend is voor de werkzaamheden die Avéro van het intermediair verwacht."

Reageer op dit artikel