nieuws

Goudse introduceert nieuwe Ondernemers-aov

Schade

De Goudse heeft de Ondernemers-aov geïntroduceerd. Deze nieuwe ar-beidsongeschiktheidsverzekering is een sommenvariant, waarbij ondernemers tot 80% van hun jaarinkomen kunnen verzekeren. Het minimale verzekerde bedrag is € 10.000 en het maximum is € 80.000. Van tevoren staat vast hoe hoog bij elk arbeidsongeschiktheidspercentage de uitkering is. Tot een verzekerd bedrag van € 40.000 vraagt De Goudse bij de acceptatie geen financiële stukken op.

Goudse introduceert nieuwe Ondernemers-aov

Voor starters biedt de Ondernemers-aov een instapvariant. Ondernemers die minder dan een half jaar geleden gestart zijn en niet ouder zijn dan 40 jaar, kunnen zich verzekeren zonder medische informatie te verstrekken als ze aan bepaalde criteria voldoen. Voor alle starters die minder dan een halfjaar geleden zijn begonnen als zelfstandig ondernemer biedt De Goudse daarnaast starterskorting. Ondernemers ontvangen de eerste drie jaar een geleidelijk aflopende korting op de premie van 20% in het eerste jaar, 10% in het tweede jaar en 5% in het derde jaar.

Reageer op dit artikel