nieuws

Duitse advocaten lopen te hoop tegen verzekeraars

Schade

De spanning tussen advocaten en rechtsbijstandverzekeraars neemt in Duitsland toe. Bij onze oosterburen worden de verzekeraars ervan beschuldigd hun klanten af te schepen met telefonische helpdesks en vroegtijdige beëindiging van procedures teneinde vooral de juridische kosten zo laag mogelijk te houden ten koste van de belangen van verzekerden. De verzekeraars betichten de advocaten van broodnijd.

Duitse advocaten lopen te hoop tegen verzekeraars

Duitse rechtsbijstandverzekeraars keren op jaarbasis rond € 1,8 mld aan honoraria uit aan advocaten. De maatschappijen hebben om die reden de laatste jaren flink geïnvesteerd in eigen advocatennetwerken, die tegen gemiddeld 20% lagere tarieven hun werk doen. Steeds vaker ook worden verzekerden geconfronteerd met een eigenrisicobedrag als zij kiezen voor een advocaat van buiten dit netwerk.
De circa 160.000 advocaten in Duitsland voelen zich door die werkwijze tekort gedaan. Zij vrezen dat bepaalde advocaten hun onafhankelijkheid verliezen en feitelijk in een dienstverband ten opzichte van verzekeringsmaatschappijen komen te staan. Bovendien beschuldigen zij de verzekeraars ervan hun polishouders tekort te doen onder het motto 'Hoe kunnen we de advocaat buiten de deur houden?'. Het motief zou louter zijn het beperken van de schadelast. De Duitse Advocatenvereniging (DAV) vindt dat de vrije advocaatkeuze in het geding is.

Reageer op dit artikel