nieuws

Duitse toezichthouder vindt zorgprovisies te hoog

Schade

De Duitse toezichthouder op de financiële markten Bafin is verontrust over de hoge afsluitprovisie die verzekeraars aan het intermediair betalen voor particuliere ziektekostenverzekeringen. “De gemiddelde hoogte van de provisie is de afgelopen jaren duidelijk gestegen”, schrijft de Bafin in een circulaire.

Duitse toezichthouder vindt zorgprovisies te hoog

De laatste tijd liggen de provisie-uitkeringen in sommige gevallen "ver boven de gangbare maatstaven", aldus de Bafin. Die wijst nadrukkelijk naar de directies van maatschappijen: "Die zijn ervoor verantwoordelijk dat de afsluitkosten binnen de perken blijven. Wie als directie samenwerkt met bemiddelaars die winstbejag boven kwaliteit stellen, is onverantwoordelijk." De toezichthouder zegt voortaan scherper te gaan controleren of het verkoopbeleid in overeenstemming is met het risicomanagement bij verzekeraars.
De Bafin ergert zich verder aan het oversluiten van polissen door tussenpersonen, louter om extra provisie op te strijken. Verzekeraars en intermediair moeten daarvoor een terugboekingsregeling met elkaar afspreken, zo vindt de toezichthouder.

Reageer op dit artikel