nieuws

‘Volgens NMA geen overtredingen op markt autoruitherstel’

Schade

“Volgens de NMA is er geen aanleiding om te veronderstellen dat er sprake is van een overtreding van de mededingingswet op de markt van de autoruitschadeherstelbranche.” Dat antwoordt minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie op Kamervragen van Sharon Gesthuizen (SP), naar aanleiding van een uitzending van Tros Radar over autoruitschadesturing.

‘Volgens NMA geen overtredingen op markt autoruitherstel’

"Volgens de NMA blijft er een aanzienlijk deel van de markt open voor niet-aangesloten bedrijven om hun diensten aan te bieden. Dit houdt niet in dat elk autoruitschadeherstelbedrijf ook altijd zal blijven bestaan. Ik besef dat dit voor de direct betrokkenen een teleurstelling kan zijn, maar ook uittreding behoort tot de kenmerken van een functionerende markt", aldus Verhagen, die zich in de beantwoording van de vragen van Gesthuizen laat leiden door het NMA-onderzoek uit 2009, getiteld 'De rol van verzekeraars op de markt voor auto(ruit)schadehersteldiensten'.
Dat NMA-onderzoek is niet onomstreden en gebaseerd op een enquête onder schadeherstelbedrijven door de onderzoeksbureaus EIM en Stratus Marktonderzoek. Verschillende economen, onder wie Jeroen Hinloopen, Jules Theeuwes en Patrick van Cayseele, hebben in het verleden vraagtekens gezet bij de gebruikte onderzoeksmethodiek.

Reageer op dit artikel