nieuws

Verbond wijst Kamer op schadeverzekeringen

Schade

Het Verbond van Verzekeraars heeft de Tweede kamer, vooruitlopend op de evaluatie van de provisieregelgeving volgende week donderdag, een brief gestuurd. Daarin wordt gepleit voor actieve transparantie bij schadeverzekeringen en een verbod op bonussen bij schadeproducten; mocht omzetgedreven beloning blijven voorkomen, dan is het Verbond voorstander van een algeheel provisieverbod.

Verbond wijst Kamer op schadeverzekeringen

Minister De Jager (Financiën) besteedt in zijn beleidsvoornemens weinig aandacht aan schadeverzekeringen, stelt het Verbond in de brief. "Naar onze mening is er aanleiding om ook voor schadeverzekeringen maatregelen te treffen om te waarborgen dat de klant aan het stuur komt en dat de rollen van verzekeraar en intermediair worden ontvlochten." Het Verbond bepleit daarom actieve provisietransparantie, "dus ook zonder dat de klant erom vraagt, en zowel voordat hij besluit een verzekeringsproduct aan te schaffen als bij verlenging van het contract. Daarnaast pleiten wij voor een verbod op bonussen en incentives conform de BGFO-regeling voor complexe producten. Dat voorkomt de verschuiving van omzetgedreven provisieprikkels naar minder streng gereguleerde branches."
Het Verbond ziet nu al "creatieve oplossingen voor de niet-gereguleerde
beloning op schadeverzekeringen om verlies van inkomen bij intermediairs en van omzet bij verzekeraars te compenseren". "Indien mocht blijken dat dit effect zich desondanks manifesteert binnen het provisiesysteem-nieuwe-stijl is naar onze mening alsnog de verdergaande stap naar een provisieverbod bij schadeverzekeringen geboden."

Reageer op dit artikel