nieuws

Lamp op beperkte advocaatkeuze rechtsbijstandverzekeraars

Schade

“Rechtsbijstandverzekerden hebben recht op kosteloze bijstand van een advocaat naar vrije keuze zodra een gerechtelijke of administratieve procedure wordt gevoerd, dus ook buiten het procesmonopolie van de advocatuur.” Dat beweert advocaat Leendert de Jong in de jongste editie van het Advocatenblad. De advocaten vinden steun bij Koser Kaya (D66), die hierover Kamervragen heeft gesteld.

Lamp op beperkte advocaatkeuze rechtsbijstandverzekeraars

Weliswaar bepaalt de rechtsbijstandverzekeraar het moment waarop een procedure zal worden gevoerd, maar zodra een procedure bij bijvoorbeeld een kantonrechter of bestuursrechter wordt ingesteld, bepaalt de verzekerde wie voor hem als raadsman optreedt: hetzij een jurist in dienst van de verzekeraar, hetzij een (deskundige) externe derde, hetzij een externe advocaat, zo meent De Jong. Aan het uurtarief van een advocaat mag de verzekeraar geen beperking opleggen noch een deel van die kosten bij de polishouder neerleggen. "Een op de financiële belangen van de verzekeraar gebaseerde beperking is ontoelaatbaar."
De Jong constateert dat rechtbijstandverzekeraars die keuze nu in strijd met de Europese richtlijn en de WFT beperken. Kamerlid Kaya heeft de ministers van Justitie en Financiën hierover Kamervragen gesteld en wil weten welke maatregelen getroffen gaan worden. Het Verbond van Verzekeraars stelt in een reactie dat "rechtsbijstandverzekeraars de geldende wet- en regelgeving volgen; de zinsnede in de Europese richtlijn is meestal letterlijk overgenomen in de polisvoorwaarden".

Reageer op dit artikel