nieuws

Woonlastenpolis Cardif drastisch vernieuwd

Schade

Cardif heeft zijn Hypotheek Opvang Polis (HOP) op een aantal punten sterk gewijzigd. Zo is de uitkeringsduur verlengd, de premie verlaagd en het arbeidsongeschiktheidscriterium aangepast. “Uitgangspunt is de behoefte van de klant”, aldus de BNP Paribas-dochter.

Woonlastenpolis Cardif drastisch vernieuwd

Bij het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid wordt niet langer uitgegaan van het criterium 'medisch objectiveerbaar'. In plaats daarvan moeten gezondheidsproblemen nu 'herkenbaar en benoembaar' zijn. Dat moet volgens Cardif veel misverstanden wegnemen. "De arts moet simpelweg vaststellen of iemand medische klachten heeft die hem beletten zijn werk uit te oefenen."
De uitkeringsduur is bij de werkloosheidsdekking verlengd van 12 naar 36 maanden. "Daarmee sluiten we aan bij de veranderende dynamiek op de arbeidsmarkt."Ook verzekerden die op basis van een vaststellingsovereenkomst met wederzijds goedvinden hun baan verliezen, vallen nu onder de dekking.
De premie voor de HOP wordt vanaf nu gedifferentieerd naar leeftijd. "De premie van de nieuwe HOP valt in alle leeftijdscategorieën lager uit dan bij de oude verzekering. We hoeven geen rekening meer te houden met zaken als bonusprovisie en terugboekrisico omdat de adviseur nu voor eigen rekening adviseert. Wij bieden daarmee als marktleider de eerste woonlastenverzekering die echt netto is gemaakt."

Reageer op dit artikel