nieuws

Mede-eigenaar aansprakelijk voor schade door opstal

Schade

De mede-eigenaar van een opstal die schade lijdt als gevolg van een gebrek van de opstal, kan de andere mede-eigenaar(s) aanspreken voor een gedeelte van de schade. Dat is de kern van de uitspraak die de Hoge Raad vandaag heeft gedaan in de geruchtmakende ‘hangmat’-zaak.

Mede-eigenaar aansprakelijk voor schade door opstal

Een vrouw hing in de tuin bij haar woning een hangmat op aan een gemetselde pilaar. Toen zij in de hangmat lag, is de pilaar afgebroken en over haar heen gevallen. Zij liep hierbij een dwarslaesie op. De vrouw woonde ten tijde van het ongeval samen met haar partner en zij waren gezamenlijk eigenaar van de woning en hadden een avp afgesloten bij Achmea ten behoeve van hen beiden.
Het slachtoffer heeft in een civiele procedure haar partner en verzekeraar Achmea aansprakelijk gesteld voor de schade. De rechtbank Den Bosch heeft vorig jaar beslist dat de vrouw haar partner als medebezitter voor 50% kan aanspreken voor de schade ten gevolge van het gebrek van de opstal, ook al was zij zelf medebezitter van de woning. 
Tegen deze uitspraak zijn zowel de vrouw als haar partner in beroep gegaan. Doordat de Hoge Raad beide cassatieberoepen nu heeft verworpen, blijft de beslissing van de rechtbank Den Bosch in stand.
Volgens Freek Schultz, directeur van de Pals Groep die de vrouw heeft bijgestaan in deze zaak, heeft de uitspraak niet alleen vergaande gevolgen voor de aansprakelijkheid voor opstallen. "Voor de aansprakelijkheid voor roerende zaken en dieren geldt hetzelfde. Verzekeraars kunnen nu in veel meer gevallen tot betaling worden aangesproken dan zij voor mogelijk hielden."

Reageer op dit artikel