nieuws

Opnieuw geen meldingen terreurschade

Schade

Net als in 2008 heeft de NHT, de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschades, geen formele schademeldingen ontvangen. In twee schadesituaties heeft er wel overleg plaatsgevonden met de deelnemende verzekeraars.

Opnieuw geen meldingen terreurschade

Het eerste geval betrof een slachtoffer van een bomaanslag in Djakarta op 14 juli 2009. Omdat onduidelijk is gebleven of het hier een terroristische aanslag betrof, is vanwege de geringe omvang van de schade (€ 25.000) besloten dat niet verder uit te zoeken. Het tweede geval betrof de afsluiting van de Arena Boulevard in Amsterdam Zuid-Oost vanwege een dreigende terroristische aanslag op Ikea. De verzekeraar van de woonketen heeft geïnformeerd naar mogelijke dekking onder NHT, maar heeft de claim niet doorgezet.
In 2009 zijn er verder negen nieuwe deelnemers toegetreden tot de terreurpool. Zij zijn goed voor een brutopremieomzet binnenland van € 157 mln. Er traden twaalf maatschappijen uit, zodat NHT nu 255 deelnemers telt. De premie die de terreurpool instroomde was in 2009 met € 25 mln grofweg 20% minder dan een jaar eerder.

Reageer op dit artikel