blog

Verzekeringsrecept voor een gezond 2025

Schade

Verzekeringsrecept voor een gezond 2025

Google en Amazon worden de nieuwe internationale marktleiders in de verzekeringswereld. Zij hebben innovatie, co-creatie en big data in hun DNA en een gevulde portemonnee. Zij weten al veel over de klant en zij zijn in staat deze optimaal te faciliteren en informeren. Volgens Cisco zullen er in 2025 circa 500 miljard ‘smart connected devices’ zijn, die voor een nog veel grotere hoeveelheid data zullen zorgen. De combinatie van data, creativiteit en zelflerende algoritmes zal de sleutel zijn tot het nieuwe succes.

Europees onderzoek van Accenture onder 78 Europese verzekeraars toont aan dat 60% nog geen digitale strategie heeft. Terwijl een kwart van de klanten van verzekeraars nu al zegt bij een internetbedrijf een verzekering af te willen sluiten. “Als consumenten meer open staan voor het kopen van verzekeringen bij internetgiganten, kan in een jaar tijd wereldwijd $ 400 mld aan verzekeringspremies verschuiven naar andere aanbieders,” zegt Michael Lyman van Accenture. Inmiddels heeft Google de eerste stappen gezet in Engeland en de Verenigde Staten met de vergelijkingssite Google Compare.

Nieuw hart uit 3D-printer
Verzekeraars dienen in actie te komen om hun bedrijfsmodel toekomstbestendig te maken. Dat is de belangrijkste aanbeveling van De Nederlandsche Bank in haar themastudie onder Nederlandse verzekeraars. Vorige maand volgde de waarschuwing van de DNB dat concurrentie die voortkomt uit technologische innovatie het voor de gevestigde marktpartijen moeilijker maakt om financiële diensten winstgevend te blijven aanbieden. Het totale premievolume in Nederland, exclusief zorg, is in 5 jaar tijd gedaald van € 38 mld naar € 30 mld. Het verdienvermogen van Nederlandse verzekeraars zal de komende jaren naar verwachting nog verder onder druk komen te staan.

Daar komt nog bovenop dat de toegevoegde waarde van een aantal traditionele verzekeringen in betekenis zal afnemen. Het monitoren en belonen van veilig rijgedrag en de zelfrijdende auto zullen zorgen voor een spectaculaire daling van de schadelast op de autoverzekering. Wearables, sensoren en het DNA-paspoort maken het mogelijk je eigen gezondheid zelf te controleren en afwijkingen vroegtijdig op te sporen, te voorspellen en te verhelpen. Reparatie- en vervangingskosten zullen drastisch verminderen door de 3D- en 4D-printtechnologie. Dat geldt niet alleen bij vervanging van beschadigde onderdelen of zelfs een geheel nieuw product, maar straks ook voor een nieuw hart.

Onderzoeksinstituut TNO heeft in opdracht van het Verbond van Verzekeraars het rapport ‘Oog voor Innovatie’ opgesteld. In dit rapport worden meer dan 150 trends benoemd die de verzekeringssector soms ingrijpend raken. Een van de aanbevelingen is het vergroten van het innovatievermogen van verzekeraars. Vervolgens nam het Verbond een prima initiatief met de installatie van het Innovatielab, maar helaas blijven verdere tastbare resultaten nog uit. Dat roept de vraag op: Heeft de verzekeringswereld wel de wil en het vermogen om echt te veranderen?

Start opnieuw
Een paar ingrediënten van het recept voor een gezond 2025 zijn wel duidelijk. Met de geschetste signalen en alarmbellen is actie en snelheid het devies. Door voortschrijdende technologische ontwikkelingen, toekomstige wetswijzigingen en veranderend consumentengedrag, is stilzitten en consolideren geen optie. Laat het bestaande bedrijfsmodel los en bedenk hoe de verzekeringsonderneming eruit zou moeten zien, als je vandaag opnieuw zou starten. Een betrouwbaar imago krijgt hoge prioriteit in de nieuwe strategie.

Maak serieus werk van digitalisering in de interactie met klanten en social media marketing. Creëer een webshop waar alle producten en diensten te koop worden aangeboden. Compleet met reviews. Benut de voorsprong die er nu nog is op Google en Amazon als het gaat om kennis en data over klanten, risico’s en verzekeringen. Ontwikkel op basis hiervan meer klantbeleving en nieuwe oplossingen die beter aansluiten op het actuele profiel en de behoefte van de klant. Zoek samenwerking met stakeholders binnen en buiten de verzekerings-sector om de broodnodige vernieuwing te realiseren. Of bel gewoon eens met Google onder het motto: ‘If you can’t beat them, join them!’

Reageer op dit artikel