blog

De WIA bodemdekking als compensatie voor de transitievergoeding?

Schade

De WIA bodemdekking als compensatie voor de transitievergoeding?

Sinds juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid van kracht. Eén van de onderdelen hiervan is de transitievergoeding. Het doel van de transitievergoeding is enerzijds compensatie voor het ontslag en anderzijds om de werknemer met behulp van de hiermee gemoeide financiële middelen in staat te stellen de transitie naar een andere baan te vergemakkelijken.

De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van de duur van het dienstverband. De hoofdregel is: 1/3 maandsalaris per dienstjaar en ½ maandsalaris per dienstjaar dat men langer dan 10 jaar in dienst is geweest. De vergoeding wordt maximaal € 75.000,- en maximaal een jaarsalaris voor mensen die meer verdienen dan € 75.000,- per jaar. Het dienstverband moet minimaal twee jaar hebben geduurd.

Nog geen specifiek product
De transitievergoeding dient ook betaald te worden als een werknemer, na twee jaar (!) arbeidsongeschiktheid, wordt ontslagen. De verzekeringsmarkt heeft nog geen specifiek product voor dit risico en de vraag is of dit er gaat komen. Feit is, dat het een fors financieel risico met zich meebrengt bij ontslag. Maar wellicht hebben werkgevers onbewust een doekje tegen het bloeden.

Eén van onze aangesloten adviseurs kwam met het volgende idee.

WIA Bodemdekking
Er bestaat sinds jaar en dag een WIA Bodemdekking. Voor zover ons bekend wordt hier weinig op uitgekeerd. Sommige verzekeraars maken zelfs geen reserveringen aan voor mogelijke uitkeringen. Maar misschien kan de uitkering van deze polis voor een nieuw risico aangewend worden: de transitievergoeding!

Twee varianten
De WIA bodemverzekering kent grofweg twee varianten: een uitkering aan een 35-minner óf een uitkering aan zijn of haar werkgever. Vaak gaat het om een eenmalig bedrag of een aanvulling voor een paar jaar. De variant die tot uitkering komt aan de werkgever, zou aangewend kunnen worden de transitievergoeding (deels) te betalen.

Wat denkt u?

Reageer op dit artikel