blog

Tijd voor de klantpolis

Schade

Tijd voor de klantpolis

Waarom gooien we niet alle bestaande verzekeringsproducten in de prullenmand? Die hebben hun beste tijd gehad en passen toch niet meer in de wereld van vandaag. De klant wil kunnen kiezen, ook als het om verzekeringen gaat. Laten we daarom met een schone lei beginnen. Met als uitgangspunt het risicoprofiel en de verzekeringsbehoefte van de klant. En niet meer de standaardproducten, die sinds jaar en dag door de verzekeringswereld zijn voorgeschreven. Tijd voor de klantpolis.

Eeuwenlang niet veranderd
De eerste bekende verzekering is de Code van Hammourabi en stamt uit het Babylonische rijk (circa 1750 voor Christus). Een transportverzekering die onder andere dekking bood tegen overvallen op transporten van handelsgoederen. De stad, ook wel ‘polis’ genoemd, gaf het verzekeringsdocument de naam die nu nog steeds wordt gebruikt.

In de late Middeleeuwen ontstonden de eerste gemeenschappelijke brandfondsen die in geval van brand de leden financiële bijstand verleenden. Een grote brand in Londen zorgde in 1666 voor de oprichting van de verzekeringsmaatschappij “Fire Office”. Bij deze brand gingen maar liefst 87 kerken en 13200 huizen verloren. Hierna nam het begrip verzekeringen een grote vlucht tot het verzekeringsstelsel dat we nu kennen. Je kunt het zo gek niet verzinnen of je kunt je er tegen verzekeren. Hoewel de producten zich hebben geëvalueerd, zijn zij echter in de basis al eeuwenlang niet veranderd.

Cafetariamodel
Particulieren en bedrijven hebben tegenwoordig de keuze uit een groot scala aan verzekeringsproducten via een tussenpersoon, of direct via internet of een verzekeraar. Van een ziektekostenverzekering tot een inboedelverzekering en van een brand/bedrijfsschadeverzekering tot een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Maar sluiten die precies aan op het individuele risicoprofiel en de behoefte van de klant?

Helaas vaak niet. Het zijn over het algemeen oplossingen voor de gemiddelde klant, maar die bestaat niet. Natuurlijk kunnen de meeste polissen worden uitgebreid met specifieke aanvullende dekkingen, maar daarmee is het nog geen maatwerk. Waarom kan de huisarts niet uit de basisdekking ziektekosten, als iemand dat zou willen. Een dekking voor productaansprakelijkheid is toch niet nodig voor een dienstverlenend bedrijf? Imagoschade is een belangrijk bedrijfsrisico, waarom kan dat niet verzekerd worden? Et cetera.

Laten we het nu gewoon eens omdraaien en beginnen vast te stellen welke risico’s de klant loopt en welke impact die kunnen hebben. Via een ‘verzekeringsmenu’ kan de klant een keuze maken uit de dekkingsmogelijkheden. Het zogenaamde cafetariamodel. Ondergebracht in 1 totale individuele “RiskFit” klantpolis. En dan bedoel ik niet de pakketpolis, die meestal een verzameling is van bestaande verzekeringsproducten met een nietje er doorheen.

Bewustwording klant en rol risicoadviseur
Door deze nieuwe aanpak zal bij de klant meer inzicht en bewustwording ontstaan over zijn risico’s en kunnen meer overwogen verzekeringskeuzes worden gemaakt. De klassieke assurantietussenpersoon wordt dan primair risicoadviseur in plaats van verkoper van standaardproducten. Hij kan zijn toegevoegde waarde zo bewijzen en de klant een echt passende oplossing bieden. En hij blijft particulieren en bedrijven in hun ontwikkelingen volgen en kan de klantpolis hierop aanpassen.

Dit versterkt niet alleen de band tussen klant en adviseur, maar levert ook een bijdrage aan een positiever imago van de gehele verzekeringswereld. De klant kan eindelijk zelf kiezen wat wel of niet verzekerd wordt. En heeft niet een heel pakket aan verzekeringen meer, maar een individuele maatwerkpolis. Dit is ook gunstig voor de zorgplicht van het intermediair. Doordat keuzes meer gebaseerd zijn op betrokkenheid van de klant is het risico van onvoldoende advies kleiner.

Tenslotte kunnen verzekeraars al die bestaande verzekeringsproducten omzetten naar 1 klantpolis. De premiemodellen kunnen opnieuw worden ingericht en kan er specifieker worden getarifeerd. Alle verzekeringsloketten kunnen worden vervangen door één nieuw klantenloket. En dit alles is geen babylonische spraakverwarring.

Dus sluit de oude polisfabriek en start de digitale risk & insuranceshop!

Reageer op dit artikel