blog

Waarom is MH17 een ramp, en geen aanslag?

Schade

Waarom is MH17 een ramp, en geen aanslag?

Hoewel de hele wereld er inmiddels van overtuigd is dat de ramp met de MH17 een aanslag was, ziet het Verbond van Verzekeraars dat heel anders. De ramp met de MH17 is volgens de Nederlandse verzekeraars een ongeluk. Terwijl de ramp toch overduidelijk is veroorzaakt door een luchtdoelraket. Een oorlogsdaad dus. En zodoende vallend onder groot molest, waardoor verzekeringspolissen niet hoeven uit te keren. Uitvaartverzekeringen niets hoeven te vergoeden. Reisverzekeringen geen dekking meer bieden. Levensverzekeringen vervallen en afspraken bij pensioensverzekeringen niet meer gelden.

Het Verbond realiseert zich direct dat dat toch heel lastig is uit te leggen aan een land dat collectief in shock verkeert. Een land dat woedend en vol ongeloof naar de ongekend rauwe en indringende beelden op de sociale media blijft kijken en verwacht dat hulp wordt geboden, ook door de verzekeraars. Vandaar dat direct een dag na de aanslag, koortsachtig overleg werd gevoerd met alle grote verzekeraars. Wat is wijs? Wat is de publicitaire schade bij volharding van groot molest? Wat zijn de kosten bij het negeren van de molestclausule? Dit gaat om heel veel geld. Vanzelfsprekend is de uitkomst dus allerminst.

Precedent
In de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 staat dat schadeverzekeraars geen schaden mogen verzekeren die zijn veroorzaakt door groot molest. Er zijn verzekeraars die wijzen op die wet. Daarin staat letterlijk de omstandigheid van deze aanslag omschreven: “Gewapend conflict: Elk geval waarin staten of andere georganiseerde partijen elkaar – met gebruik van militaire machtsmiddelen – bestrijden.” Hoe aardig en maatschappelijk gewenst deze geste naar MH17-slachtoffers ook is bedoeld; dit gaat volgens sommige verzekeraars wél een precedent scheppen. Als nu geen beroep wordt gedaan op molest, kan dat in de toekomst bij vergelijkbare situaties ook niet meer. Anderen wijzen op de reden van het molestverbod. Deze wettelijke regel moet voorkomen dat verzekeraars onaanvaardbare financiële risico’s op zich nemen, met mogelijk veel te ingrijpende gevolgen voor andere verzekerden. Daarvan is in dit geval geen sprake. Bovendien hadden de inzittenden geen keuze. Zij bepaalden niet de route over Oekraïne. Zij hebben niet bewust een oorlogsrisico genomen. “Maar geldt diezelfde redenering ook automatisch voor Malaysia Airlines? Of voor KLM?”, zo wordt gevraagd.

Consultatie
MH17 was een combinatievlucht. Een groot aantal passagiers dat boven de Oekraïne is verongelukt, had niet vluchtcode MH17 op zijn ticket staan, maar KL4103. Hun nabestaanden kunnen KLM aansprakelijk stellen voor de geleden schade. KLM is niet de feitelijke, maar wel de contractuele vervoerder. Het neergeschoten Maleisische toestel was een Boeing 777-200ER. Verzekerde nieuwwaarde: 320 miljoen dollar. En valt dat dan weer wél onder molest? Luchtvaartorganisatie IATA wijst naar de beslissing van de Oekraïense autoriteiten om het luchtruim boven 32.000 voet vrij te geven. Ligt daar niet de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid? De Verbondsconsultatie verloopt niet echt makkelijk en ook langer dan verwacht. De afgegeven deadline verstrijkt zelfs.

Maar op de golven van de maatschappelijke emotie besluit men uiteindelijk “dat verzekeraars bij deze tragedie geen beroep zullen doen op de molestclausule.” Dat besluit wordt algemeen gezien als een vanzelfsprekend, terecht en goed gebaar. Maar kunnen we in vergelijkbare gevallen – de wereld wordt er nu eenmaal niet veiliger op – rekenen op eenzelfde beslissing? Hopelijk hoeven verzekeraars het antwoord nooit te geven.

Reageer op dit artikel