blog

Schadelastbeheersing door arbodiensten?

Schade

Schadelastbeheersing door arbodiensten?

Panteia heeft in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid onderzoek gedaan naar de markt en kwaliteit van arbodienstverlening. Wat mij betreft broodnodig. Arbodiensten hebben hun beste tijd gehad in de huidige vorm. Hun rol en positie in de verzuimketen is dubieus, onder andere door verkeerde financiële prikkels. Daarnaast zijn de grote dienstverleners niet meer dan veredelde WVP-lijstjesvolgers in mijn optiek. Kennis en visie van en op de markt ontbreekt. Dit blijkt onder andere uit de manier waarop zij omgaan met de nieuwe BeZaVa-wetgeving. De verzekeringsmarkt ondervindt hier de nadelige gevolgen van.

Wachten op begrip?
Panteia gaat terecht in op de toekomst van arbodienstverlening. Een van de belangrijkste aanpassingen volgens dit rapport is het inspelen op de BeZaVa-wetgeving. Maar volgens de geïnterviewde partijen moeten werkgevers zich eerst nog bewust worden van de nieuwe wet- en regelgeving alvorens er producten worden ontwikkeld, lees ik met enige verbazing.

Snapt geen enkele arbodienst waar het echt om gaat?

Arbodienstverlening stopt te vroeg in het proces
Wat doet de gemiddelde arbodienstverlener als een werknemer ziek is en zijn contract houdt op? Kunnen de werkgever en werknemer dan vervolgens nog enige begeleiding verwachten? Wordt de ZW-claim begeleid? Wordt recht, hoogte en duur van de ZW-uitkering vastgesteld? Blijft men contact houden met de ZW-gerechtigde en de werkgever? Volgens mij niet. Maar de werkgever is wel (deels) financieel belanghebbende. En stel dat deze persoon vervolgens in een WIA-traject belandt. Wie helpt de werkgever en (ex-)werknemer in dit geval? Niet de arbodienst.

Een werkgever zit niet te wachten op een dienstverlener die stopt met de dienst op het moment dat de werknemer ziek uit dienst gaat of bij de WIA-poort aankomt. Juist op dat moment wordt het complex en heeft de werkgever ondersteuning nodig. Je zou van arbodiensten verwachten dat hier oplossingen voor worden geboden. Niet dus. Werkgevers moeten eerst maar voelen, lijkt het wel.

Wie begrijpt het wel?
De aanbieders die onderkennen dat het arbeidsongeschiktheidsrisico langer dan 104 weken duurt en niet stopt als de loondoorbetalingsverplichting stopt. Deze ontwikkeling zien we ook in de verzekeringsmarkt door de koppeling van de verzuimverzekering aan de WGA ERD polis. Een enkeling koppelt hier ook het ZW ERD-risico aan. Verzuimdienstverlening moet hier volledig op aansluiten in de toekomst. Ondersteuning bij eigenrisicodragerschap ZW en WGA maakt onlosmakelijk deel uit van dit pakket. Ik ben benieuwd…

Lees hier het volledige rapport.

Reageer op dit artikel