Whitepapers

Maak kennis met pensioen

Pensioen

Maak kennis met pensioen

Meedenken en -praten over pensioen in de eigen privé-situatie, de situatie binnen de eigen onderneming, bedrijfstak of beroepsgroep, in het overleg tussen werkgever(s) en werknemers en tussen de sociale partners, als bestuurslid van een pensioenfonds etc. vereist kennis van zaken. Het is goed om te weten waarover de (pensioen) discussie gaat en hoe deze ingebed is in de geldende wet- en regelgeving. Deze publicatie over pensioenen beoogt de algemene kennis van pensioenrechten en -verplichtingen tussen werkgever en werknemer te vergroten.

Download hier de whitepaper.

Reageer op dit artikel