nieuws

Verplicht pensioenplan komt er niet

Pensioen 1788

Er komt geen verplicht pensioenplan voor ex-partners bij echtscheiding. Onder meer het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie verzochten hier eerder dit jaar om toen minister Wouter Koolmees een internetconsulatie hield voor de Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021. De regering vindt een verplicht plan niet nodig, omdat er al voldoende bij wet is geregeld.

Verplicht pensioenplan komt er niet

De regering vindt het weliswaar van belang dat goede en bewuste afspraken over pensioenverdeling bij een scheiding worden gemaakt. “Een verplicht pensioenplan naar analogie van een verplicht ouderschapsplan gaat te ver.” Ouderschap en pensioen zijn in de optiek van de regering niet vergelijkbaar. “Bij een ouderschapsplan geldt geen basisafspraak als partijen niet tot overeenstemming komen. Voor pensioenverdeling geldt een wettelijke standaardregel, de verdeling van pensioen bij scheiding is juist geregeld in de Wvps en in onderliggend wetsvoorstel voor scheidingen vanaf 2021. Als mensen geen afspraken maken, geldt de wettelijke verdeelstandaard.”

Geen oplossing

De regering vindt dat een verplicht pensioenplan bovendien geen oplossing biedt voor de situatie waarin mensen vergeten om afwijkende afspraken door te geven aan de pensioenuitvoerder. “De regering is van mening dat onder andere kennisvergroting bij scheidingsprofessionals, het gebruik van voorbeeldpensioenparagrafen in huwelijkse voorwaarden en scheidingsconvenanten en checklists bij een scheiding betere oplossingsrichtingen zijn om tot goede pensioenverdelingsafspraken te komen.”

Zelfstandig recht

De wetswijziging heeft tot doel dat ex-partners een zelfstandig recht krijgen op het deel van het ouderdomspensioen dat ze tijdens hun huwelijk hebben opgebouwd. De aanpassingen in de wet zorgen ervoor dat exen niet meer tot hun dood aan elkaar verbonden blijven op pensioengebied. Ook is kort na de scheiding al duidelijk hoe exen er financieel voorstaan.

Automatisch

Het is de bedoeling dat de nieuwe pensioenwetgeving in 2021 ingaat. Ex-partners kunnen desgewenst afwijken van pensioenverdeling of niet tot verdeling overgaan. Worden geen nadere afspraken gemaakt, dan verdelen pensioenuitvoerders automatisch de pensioenen zodra ze een melding krijgen van een scheiding.

Reageer op dit artikel