nieuws

Pensioenfederatie vindt beeld Prinsjesdag te rooskleurig

Pensioen 820

De koepelorganisatie voor pensioenfondsen zet stevige kanttekeningen bij de macro-economische verkenningen van het Centraal Planbureau. Het beeld dat wordt geschetst is volgens de Pensioenfederatie veel te rooskleurig. De berekeningen dateren van voor de laatste rentedalingen en zijn daarom volgens hen achterhaald.

Pensioenfederatie vindt beeld Prinsjesdag te rooskleurig

De federatie verwacht dat de verlagingen avonden pensioenen veel groter worden als de situatie niet verbetert. De pensioenprofessionals waarschuwen voor onderschatting van de situatie, ook de premiestijging voor werkgevers zal volgens hen fors hoger zijn dan waar het CPB vanuit gaat.

Extreem lage dekkingsgraden

“De situatie is zorgwekkend voor iedereen die pensioen opbouwt of pensioen ontvangt. Over de hele linie van pensioenfondsen leidt de combinatie van negatieve rentes, nieuwe parameters en nieuwe UFR in combinatie met onzekere factoren als Brexit en de handelsoorlog tot een somber toekomstbeeld. Ook fondsen die er tot nu toe altijd goed voor stonden, worden plotseling geconfronteerd met extreem lage premiedekkingsgraden”, zegt voorzitter van de Pensioenfederatie Shaktie Rambaran Mishre.

Gesprek

De Pensioenfederatie gaat met minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees in gesprek om te komen tot oplossingen die de fondsen door de komende jaren kunnen loodsen op weg naar het nieuwe pensioencontract.

Reageer op dit artikel