nieuws

Pensioenfonds Detailhandel: minder kosten, meer deelnemers

Pensioen 1001

Het Pensioenfonds Detailhandel had eind vorig jaar een recordaantal deelnemers: 1,2 miljoen. Niet alleen retailmedewerkers bouwen er samen aan hun pensioen ook steeds meer deelnemers uit andere segmenten in de handel vinden hun weg naar de organisatie. Zo blijkt uit het jaarverslag over 2018.

Pensioenfonds Detailhandel: minder kosten, meer deelnemers

Het fonds meldt de kosten laag te kunnen houden en ook het beleggingsbeleid is afgewogen. Door aansluiting van andere pensioenfondsen is er voor zowel werkgevers en werknemers schaalvoordeel  behalen.

Beleidsdekkingsgraad

Het bedrijfstakpensioenfonds wist in 2018 de pensioenen te verhogen met 0,1 procent. Eind december 2018 was de beleidsdekkingsgraad 110,6 procent. Ook werden voor het vierde jaar op rij de kosten per deelnemer omlaag gebracht met ruim 14 procent: van € 76 naar € 65. In 2014 bedroegen de kosten per deelnemer nog € 95.

Overnames

Door overnames en aansluitingen van kleinere pensioenfondsen in de afgelopen jaren, steeg zowel het aantal werkgevers als werknemers. Zo telde Pensioenfonds Detailhandel eind 2018: 32.000 aangesloten bedrijven met 300.000 actieve deelnemers en 103.000 gepensioneerden. De omvang van het jaarlijkse premiebedrag steeg verder van € 552 naar € 679 miljoen en het totale belegde vermogen was in 2018 ruim € 20 miljard.

Duurzaam beleggen

Uit onderzoek van Universiteit Maastricht is gebleken dat de deelnemers van Pensioenfonds Detailhandel hun pensioenfonds het liefst nog duurzamer zien beleggen. Deze onderzoeksresultaten zijn aanleiding geweest voor het pensioenfonds om een onderzoek te starten naar de werkelijke risicobereidheid van deelnemers. Daarmee krijgen zij een stem in het beleggingsbeleid. Voorzitter Henk van der Kolk: “Dit is een ontwikkeling die past binnen het doel van het pensioenfonds om deelnemers zoveel mogelijk te betrekken bij hun pensioen en grip te geven op hun inkomen voor later.”

Reageer op dit artikel