nieuws

Theo Gommer: ‘Als FNV niet met akkoord instemt, moeten we ze nooit meer serieus nemen’

Pensioen 5477

“Voor alle partijen is dit een goed akkoord. Ik ben positief verrast”, reageert pensioenadvocaat Theo Gommer op het vandaag gepresenteerde principeakkoord. Liefst had hij daar ook een algemene pensioenplicht in opgenomen, meer mogelijkheden voor flexibilisering en een hogere lumpsum op de pensioendatum. Maar hij ziet daarvoor in de toekomst nog wel nieuwe kansen komen.

Theo Gommer: ‘Als FNV niet met akkoord instemt, moeten we ze nooit meer serieus nemen’

“Ik sta bekend als een behoorlijke criticus, maar ik ben echt positief verrast”, begint Gommer, die ook in zijn columns voor am:magazine de voortgang in het pensioendossier van kritisch commentaar voorziet. “Om twee redenen ben ik positief: sowieso dat er een pensioenakkoord is met draagvlak voor vernieuwing van het stelsel en omdat er goede punten in zitten. Gisteren leek dit nog een AOW-akkoord, maar met de vandaag gepubliceerde Kamerbrief is het een echt pensioenakkoord geworden.”

Welke punten vind je met name goed?
“De combinatie van de iets minder sneller verhoging van de AOW-leeftijd en het vervallen van de boete op RVU-uitkeringen (regeling voor vervroegde uittreding, red.) en de mogelijkheid om honderd weken extra verlof te sparen. Honderd weken, dat is toch alweer twee jaar. Plus de drie jaar dat je eerder kunt stoppen, maakt vijf. Voor zware beroepers is dit zeker niet slecht. De flexibele AOW was kennelijk een brug te ver, maar dit is al heel positief.

Ook het afschaffen van de doorsneepremie is goed. Wat jij betaalt aan premie gaat in jouw pot, die misschien wel collectief beheerd wordt, maar dit is echt een eerste stap naar persoonlijk pensioensparen. Daar ben ik tevreden over. Als je vroeger begint met werken, leg je eigenlijk meer in dan je nodig hebt, in je eigen potje. Dan kun je dus ook eerder met pensioen. Dat is vooral fijn voor zware beroepen die vaak op jonge leeftijd beginnen.”

Heb je voldoende vertrouwen in een overgangsregeling?
“De afschaffing van de doorsneepremie raakt met name de groep 45- tot 60-jarigen. Per pensioenfonds moet daar een goede compensatie voor uitgewerkt worden. Zo’n overgangsregime mag best 15 jaar duren. En daarbij heb je winnaars en verliezers, volgens het kabinet. Als 45-plussers gecompenseerd worden, betekent dat dat 45-minners gedurende 15 jaar misschien 1 of 2 procent moeten afstaan. Of de werkgever betaalt dat, of een combinatie. Meer smaken zijn er niet en dat lijkt me prima. Jongeren mogen vooral blij zijn dat ze af zijn van de doorsneepremie.”

Lumpsum

Minister Koolmees van Sociale Zaken schrijft in zijn Kamerbrief vandaag dat het mogelijk wordt om op pensioendatum maximaal 10 procent van het opgebouwde tegoed in één keer op te nemen. Voor opbouw in de derde pijler wordt eenzelfde wettelijke mogelijkheid gecreëerd. Daarnaast gaat het kabinet onderzoeken welke andere keuzemogelijkheden op termijn kunnen worden toegevoegd. “Te denken valt aan de keuze tussen een vast of een variabel pensioen, het inzetten van een deel van de premie voor het aflossen van de hypotheek en mogelijkheden voor mensen om te kiezen voor een groener pensioen dat duurzaam en eerlijk belegd wordt”, aldus de minister.

Jij hebt voor een hogere lumpsum dan 10 procent gepleit. Is dit voldoende?
“Ik had gehoopt dat het meer zou zijn. In Zwitserland is het 25 procent. 10 procent klinkt veel, maar als je weinig pensioen hebt opgebouwd, valt dat tegen. Aan de andere kant, als dit eenmaal in de wet staat, kun je er ook 15% van maken, of meer. De eerste stap is dat het in de wet komt.”

Wat is het voordeel van een hogere lumpsum?
“Dan kan ik een grotere boot kopen.”

Of meer aflossen op je hypotheek?
“Dat kan, maar dat heeft niet zoveel zin. Dan heb je lagere maandlasten maar ook een lager pensioen. Het is bedoeld om leuke dingen van te doen. Zeker voor de mensen met een zwaar beroep. Die leven gemiddeld minder lang. Met dat geld kunnen ze in de beginfase nog leuke dingen doen. Op wereldreis, een boot. Maar dat hoeft niet hè, je beslist zelf of je er gebruik van maakt.”

Welke punten ben je nog steeds kritisch over?
“Die AOV-plicht wordt niets. Elke zzp’er zal zich beroepen op de opt-out. Ik zie niet gebeuren dat dit gaat werken. Maar misschien maakt het wel de weg vrij voor een algemene pensioenplicht, in de zin dat er een verplichte vorm van sparen komt voor zzp’ers. Nu is dat blijkbaar nog een brug te ver.

Dat is wat ik mis, een algehele pensioenplicht, en meer flexibilisering. Maar daar gaat men nog naar kijken. Wat mij betreft is het glas ruim halfvol. Voor alle partijen is dit een goed akkoord.”

Ook voor de vakbonden? Over hun houding ben je eveneens kritisch geweest. Nu lijken FNV-leden een belangrijke sleutel in handen te hebben. Gaan zij instemmen?
“Gisteravond was ik sceptisch, maar ik hoorde net dat FNV-voorzitter Han Busker optimistisch is. Ik hoop het. Als FNV hier niet mee instemt, dan moeten we ze echt nooit meer serieus nemen. Er worden maatregelen genomen voor zwareberoepers en de beperkte verhoging van de pensioenleeftijd is vooral fijn voor 60-plussers. Dat is precies de achterban van de FNV. Zij kunnen bovendien nog met vroegpensioen en hebben bijna allemaal een eindloonregeling. Als je dan nog roept dat de AOW-leeftijd naar 65 jaar moet, dan ben je niet serieus te nemen.”

Reageer op dit artikel