nieuws

Aegon: Werknemers met zwaar werk slecht voorbereid op pensioen

Pensioen 1813

Eén op de vijf werknemers die zwaar werk doen verwacht voldoende pensioen op te bouwen of heeft andere maatregelen getroffen om genoeg inkomen te hebben na de pensionering. Dat blijkt uit een wereldwijd onderzoek van Aegon.

Aegon: Werknemers met zwaar werk slecht voorbereid op pensioen

In totaal  zijn 4.800 werknemers die zware arbeid verrichten ondervraagd en 9.900 andere werknemers in 15 landen. De definitie die Aegon hanteert van zware arbeid is dat de baan van de betreffende werknemers intensieve lichamelijke activiteit omvat gedurende een langere periode.

Individuele verantwoordelijkheid

Aanleiding voor het onderzoek is dat pensioenstelsels wereldwijd onder spanning staan en dat individuen zelf verantwoordelijkheid moeten nemen om een groter deel van hun pensioeninkomen te financieren. “Mensen in fysiek veeleisende banen lopen het risico ouder te worden dan voorheen en hun pensioendoelstellingen niet te halen “, zegt Mike Mansfield, programmadirecteur van het Aegon Center for Longevity Retirement ACLR, die het onderzoek heeft uitgevoerd in samenwerking met enkele andere instituten.

Uit het onderzoek komt onder meer naar voren dat 35% van de werknemers, die zware fysieke arbeid verrichten, zeggen te sparen voor hun pensioen. Eén op de vijf heeft echt werk gemaakt van een pensioenplan. Van de werknemers die lichamelijke arbeid verrichten geeft 85 procent aan dat hun gezondheid op oudere leeftijd een punt van zorg is. Ook vindt 60% dat de pensioenleeftijd best wat omhoog mag om de kosten te compenseren van mensen die langer leven. Echter blijkt in de praktijk maar 18% van de werknemers ouder te zijn dan 55 jaar.

Financieel voorbereid op pensioen

Aegon doet in het onderzoeksrapport aanbevelingen die ertoe moeten leiden dat de betreffende groep werknemers zich financieel kan voorbereiden op het pensioen. In elk geval wordt de groep werknemers die zwaar werk doen geadviseerd hun vaardigheden en certificeringen op peil te houden. Ook raden de onderzoekers hen aan nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en op de hoogte te blijven van veranderingen op de arbeidsmarkt.

Pensioenstrategie

“Werknemers die fysiek zwaar werk doen, zouden ook een pensioenstrategie moeten opstellen, met regelmatige besparingen en een plan B, wanneer ze niet in hun huidige baan kunnen blijven werken tot de pensioengerechtigde leeftijd”, vervolgt Mansfield.

Werkgevers en regeringen doen er volgens de onderzoekers goed aan meer te doen om mensen met zwaar werk te helpen zich voor te bereiden op het pensioen. “Obstakels en straffen moeten worden geschrapt voor werknemers die vroegtijdig met pensioen moeten vanwege de fysieke aard van hun werk.”

Reageer op dit artikel